EIT Community RIS Hub Cyprus

Υποστηρίζοντας το οικοσύστημα καινοτομίας της Κύπρου

Το οικοσύστημα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (RIE) της Κύπρου βιώνει σημαντική ανάπτυξη, υποστηριζόμενο από στρατηγικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ενεργά ακαδημαϊκά ιδρύματα και έναν δυναμικό ιδιωτικό τομέα. Το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για την Έρευνα και Καινοτομία (2019-2023) και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής είναι κεντρικά σε αυτές τις προσπάθειες, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον και αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (RIF) είναι καθοριστικό στη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημίας και βιομηχανίας. Κύρια ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι καθοριστικά στην προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της καινοτομίας μέσω διαφόρων προγραμμάτων και συνεργασιών.

Ωστόσο, το οικοσύστημα αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις. Μια κύρια δυσκολία είναι το περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας αγοράς, το οποίο μπορεί να περιορίσει το δυναμικό ανάπτυξης των startups και των καινοτόμων επιχειρήσεων. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο, με πολλές startups και ΜΜΕ να βρίσκουν δύσκολο να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση παρά την παρουσία εκκολαπτηρίων και επιταχυντών όπως το CyRIC, το Gravity Ventures, το Kinisis Ventures και το IDEA Innovation Center. Οι υποδομές και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες χρειάζονται επίσης περαιτέρω ενίσχυση για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του οικοσυστήματος RIE.

Επιπλέον, ενώ μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς των ΤΠΕ, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ναυτιλίας επενδύουν στην Έρευνα και Ανάπτυξη, υπάρχει ανάγκη για πιο ισχυρούς συνδέσμους μεταξύ της βιομηχανίας και της ακαδημίας για την αποτελεσματική προώθηση της καινοτομίας. Παρά αυτές τις προκλήσεις, η Κύπρος συνεχίζει να αξιοποιεί τη στρατηγική της θέση, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σημαντική χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω προγραμμάτων όπως το Horizon 2020 και το Horizon Europe, παράλληλα με την εθνική χρηματοδότηση και τα κίνητρα, προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες. Η ενεργή συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ERA) και οι διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες ενισχύουν επίσης τις διεθνείς συνεργασίες, παρουσιάζοντας μια πορεία για την υπέρβαση αυτών των δυσκολιών και την προώθηση μιας ανθεκτικής κουλτούρας καινοτομίας.

Σχετικά με το EIT Community RIS Hub Κύπρου

Το EIT Community RIS Hub στην Κύπρο είναι αφιερωμένο στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας και στη σημαντική ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος του νησιού. Το hub έχει στόχο να μετατρέψει τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος σε ευκαιρίες καινοτομίας, ενδυναμώνοντας έτσι την περιοχή. Συνδέοντας τους τοπικούς φορείς με το εκτεταμένο πανευρωπαϊκό οικοσύστημα του EIT, το hub προάγει την αειφόρο ανάπτυξη μέσω ειδικά προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων RIS. Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία ανθίζει και τα τοπικά ταλέντα μπορούν να αναπτυχθούν.

Ένας από τους κυριότερους στόχους του EIT Community RIS Hub είναι να αυξήσει την ορατότητα του EIT και να εξασφαλίσει ότι η παρουσία του είναι αισθητή σε όλη την Κύπρο. Το hub είναι αφοσιωμένο στην επέκταση της εμβέλειάς του σε όλο το νησί, καθιστώντας τα δίκτυα καινοτομίας του EIT προσβάσιμα σε όλους. Αυτή η προσπάθεια θα αυξήσει την ικανότητα καινοτομίας της Κύπρου και θα διευκολύνει την ένταξή της στο ευρύτερο ευρωπαϊκό τοπίο καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, το hub στοχεύει να υποστηρίξει τους τοπικούς καινοτόμους, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν.

Ένα σημαντικό ορόσημο που επιτεύχθηκε από το EIT Community RIS Hub είναι η επιτυχής ίδρυση του RIS Hub στην καρδιά της Λευκωσίας, στο Κέντρο Αριστείας CYENS, υπό την ηγεσία του Δήμου της πρωτεύουσας. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα όχι μόνο συμβολίζει την ενότητα και το πνεύμα συνεργασίας της πόλης, αλλά επίσης τοποθετεί στρατηγικά το hub για να ενισχύσει το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας. Το hub λειτουργεί ως κεντρικό σημείο για τις δραστηριότητες καινοτομίας, παρέχοντας νέες ευκαιρίες στους τοπικούς καινοτόμους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της Κοινότητας EIT, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου.

«Ως Υπεύθυνη της Κοινότητας EIT στην Κύπρο, είμαι αφοσιωμένη στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Κύπρου. Ως Κέντρο της Κοινότητας EIT, η φιλοδοξία μας είναι να ενδυναμώσουμε την περιοχή μετατρέποντας τις μοναδικές προκλήσεις σε ευκαιρίες καινοτομίας, συνδέοντας τους τοπικούς φορείς με το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα του EIT και προάγοντας την αειφόρο ανάπτυξη μέσω ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων RIS. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους μου είναι να αυξήσω την ορατότητα του EIT στην Κύπρο και να διασφαλίσω ότι το Κέντρο Κοινότητας EIT φτάνει σε όλο το νησί – παρέχοντας πρόσβαση στα δίκτυα καινοτομίας του EIT, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα καινοτομίας της Κύπρου και εντάσσοντας την στο ευρύτερο ευρωπαϊκό τοπίο καινοτομίας.»

DR. STYLIANI PETROUDI, EIT COMMUNITY OFFICER CYPRUS

Χρηματοδότηση & Επιπτώσεις EIT

Κατά την περίοδο 2021-2022, δημιουργήθηκαν 26 κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων EIT. Την ίδια περίοδο, 454 κάτοικοι της Κύπρου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα του EIT. 11 μοναδικοί συνεργαζόμενοι οργανισμοί και συνδεδεμένα τρίτα μέρη από την Κύπρο συμμετείχαν στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του EIT. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει άφθονος χώρος για βελτίωση της συνεργασίας των Κυπρίων ατόμων και οργανισμών με το EIT.

Σχετικά με την Υπεύθυνη της Κοινότητας EIT

Dr. Styliani Petroudi
EIT Community Officer Cyprus

Επικεφαλής του EIT Community RIS Hub Κύπρου είναι η Δρ. Στυλιανή Πετρουδή, Επικεφαλής του Γραφείου Έρευνας στο Κέντρο Αριστείας CYENS (CoE) και Επίτιμη Λέκτορας στο University College London. Βρίσκεται στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του CYENS CoE στο παλιό δημοτικό παζάρι της Λευκωσίας, η Δρ. Πετρουδή φέρνει εκτενή εμπειρία στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας σε διάφορους τομείς. Κατέχει πτυχία BScE και MScE στην Ηλεκτρολογία από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, Ανν Άρμπορ, και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με εστίαση στην ανάλυση ιατρικών δεδομένων και την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου χρησιμοποιώντας επεξεργασία εικόνας και τεχνητή νοημοσύνη.

Η Δρ. Πετρουδή έχει κατέχει ακαδημαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο της Χιρόνα. Συντόνισε μια Πρόταση Αριστείας στην Έρευνα για εξατομικευμένα συστήματα ανίχνευσης καρκίνου του μαστού και έχει πάνω από 50 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια. Κατέχοντας MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει επίσης εργαστεί στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου.

Υπό την ηγεσία της, το CYENS CoE έχει εξασφαλίσει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε ανταγωνιστική χρηματοδότηση τα τελευταία τρία χρόνια. Οι προσπάθειές της στην υποβολή αιτήσεων, στον συντονισμό και στην υλοποίηση πολυάριθμων έργων έχουν συμβάλει σημαντικά στο οικοσύστημα καινοτομίας της Κύπρου. Στο RIS Hub, η Δρ. Πετρουδή στοχεύει να αυξήσει την ορατότητα του EIT στην Κύπρο, να προωθήσει την τοπική καινοτομία και να εντάξει την Κύπρο στο ευρωπαϊκό τοπίο καινοτομίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επερχόμενες Ευκαιρίες

Μείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες ευκαιρίες που σχετίζονται με το οικοσύστημα καινοτομίας της Κύπρου και τις δραστηριότητες του EIT Community RIS Hub.

Learning Innovation Summit

Learning Innovation Summit

The Learning Innovations Summit 2024, ‘Unveiling the Future of Learning & Artificial Intelligence’, will take place on 13-14 September, 2024 at the University of Nicosia, Cyprus.
cyprus-Urban-Mobility

Urban Mobility, City Planning, Policy Making

The Cyprus Forum is a conference organised by Oxygen for Democracy, in association with the Delphi Economic Forum and Zenox Public Affairs as communications partner.
Scroll to Top