EIT Community RIS Hub Latvija

Apvienojot Latvijas inovāciju ekosistēmu

EIT Community RIS Hub Latvia (EIT Kopienas RIS centrs Latvijā) ir veltīts inovāciju veicināšanai, ekonomikas izaugsmes virzīšanai un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Dodot iespēju vietējiem novatoriem, centrmezgla mērķis ir pārveidot Latviju par konkurētspējīgu globālu tehnoloģiju un uzņēmējdarbības spēlētāju. misija ir veidot noturīgu, uz zināšanām balstītu ekonomiku, kuras pamatā ir radošums, pielāgošanās spēja un progresīvākie sasniegumi. Ieguldot vietējos talantos un veicinot nepārtrauktas mācīšanās kultūru, mēs nodrošinām, ka Latvija paliek elastīg un atsaucīga globālu izaicinājumu attīstīšanai, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti visiem iedzīvotājiem.

Par EIT Community RIS Hub

EIT Community Latvijā kalpo kā svarīga saikne, kas savieno Latvijas inovāciju ekosistēmu ar Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) plašajiem resursiem.

Tā ir veltīta inovāciju veicināšanai un vietējo uzņēmumu, uzņēmēju un pētnieku atbalstam. EIT Community RIS Hub Latvia, kopiena, kas tika atklāta 2024. gada 1. martā, strādā pie tā, lai integrētu Latvijas dalībniekus Eiropas inovāciju kopienā, nodrošinot piekļuvi plašam iespēju un resursu klāstam.

2024. un 2025. gadā EIT Community Officer (kopienas amatpersona), Antons Adamovičs, rīkos vairākus kopienas veidošanas pasākumus Latvijas pilsētās, apvienojot dalībniekus, talantus un topošos inovatorus. Šie pasākumi tiks veidoti, lai nodrošinātu kvalitatīvu tīklu veidošanu un iespējas saņemt finansiālu un nefinansiālu atbalstu. Šie pasākumi ir paredzēti, lai savienotu vietējos uzņēmējus ar EIT kopienu, veicinot viņu piekļuvi Eiropas tirgiem, ekspertiem, resursiem un kopienām.

Kalpojot kā tilts starp Latvijas uzņēmumiem, nozari, talantiem, uzņēmējdarbības veicināšanas iniciatīvām un izglītības iestādēm un EIT Knowledge and Innovation Community (KIC), (latv.: Zināšanu un inovāciju kopienu) piedāvātajām iespējām, kopiena cenšas izveidot vienas pieturas platformu inovatīvu risinājumu mērogošanai, tehnoloģisko sasniegumu komercializēšanai un piekļuvei kritiskām zināšanām un finansējumam.

“Mēs esam uzsākuši lielu iniciatīvu, lai izveidotu centrālo mezglu un vienotu mūsu ekosistēmu ap iekļaujošas zināšanās balstītas ekonomikas veidošanas nozīmi Latvijā. Ar EIT atbalstu mēs izstrādāsim stratēģijas un rīkus, gan finansiālus, gan nefinansiālus, lai nepārtraukti uzlabotu mūsu inovāciju ekosistēmu. Mūsu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas iespējas un būtiskus resursus katrā uzņēmējdarbības attīstības posmā. Mēs iesaistīsim vairāk dalībnieku, veidojot starptautiskas partnerības un daloties ar labāko praksi, galu galā gūstot labumu visiem Latvijā un stiprinot eksporta potenciālu ekonomiskās attīstības pusē.”

ANTON ADAMOVITCH, EIT KOPIENAS VIRSNIEKS LATVIJĀ

AntonAdamovitch

Par EIT Kopienas Amatpersonu

Mr. Antons Adamovičs
EIT Community Officer Latvijā, Commercialization Reactor (Komercializācijas Reaktora) vadošais partneris un ekosistēmas arhitekts

Antons Adamovičs ir līderis un dzinējspēks aiz EIT Community RIS Hub Latvijā. Ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi tehnoloģiju inovācijās un ekosistēmu attīstībā, Antons ir apņēmies ieguldīt vīziju un spēkus pārvērst Latviju par radošuma un uzņēmējdarbības centru.

Kā Komercializācijas Reaktora vadošais partneris un ekosistēmas arhitekts, Antons ir bijis dziļi iesaistīts vairāk nekā 150 dziļo tehnoloģiju jaunuzņēmumu izveidē un atbalstā. Viņa darbs raksturojas ar nepārtrauktu izcilības meklējumu, veicinot vidi, kurā revolucionāras idejas var uzplaukt un sasniegt pilnu potenciālu.

Antona pieeja ir dziļi sadarbības veicināta, apvienojot dalībniekus no visām Baltijas valstīm, lai veicinātu kopīgu panākumu. Viņa stratēģiskā vīzija koncentrējas uz zināšanās balstītas ekonomikas veicināšanu, dažādu finansējuma avotu nodrošināšanu un Latvijas uzņēmēju un pētnieku praktisko prasmju uzlabošanu.

Zināms par spēju apvienot akadēmisko vidi, nozari, investorus, ekosistēmas spēlētājus un valdību vairākas valstīs, Antons nodrošina vidi, kur inovāciju ekosistēmas balsis tiek sadzirdētas un novērtētas. Viņa līderību raksturo apņemšanās uz nepārtrauktu uzlabojumu un kvalitātes iespēju un resursu nodrošināšanu katrā uzņēmējdarbības attīstības posmā.

Viņa vadībā EIT Community RIS Hub Latvija kļūs par nacionālās un reģionālās inovāciju ainavas stūrakmeni, veicinot ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un pozicionējot Latviju kā globālu inovāciju spēlētā.

Kontaktinformācija:

Gaidāmās iespējas

Uzziniet jaunākās iespējas, kas uzlabos Latvijas inovāciju ekosistēmu un EIT Community RIS Hub Latvija aktivitātes.

Scroll to Top