EIT Community RIS Hub Malta

L-Aċċelerazzjoni tal-Innovazzjoni f’Malta

Il-pajsaġġ tal-innovazzjoni ta’ Malta qed jevolvi, bit-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea tindika titjib aktar mgħaġġel fil-prestazzjoni tagħna meta mqabbla mal-medja tal-UE, iżda Malta tibqa’ kklassifikata bħala ‘Innovatur Moderat,’ u tilħaq 85.8% tal-medja tal-UE. Dan l-istatus jenfasizza l-potenzjal mhux sodisfatt fl-intraprenditorija, it-teknoloġiji l-ġodda, u l-innovazzjoni tan-negozju.

It-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea hija imprezzabbli billi tenfasizza kemm is-saħħiet kif ukoll l-oqsma li jeħtieġu titjib fil-qafas tal-innovazzjoni ta’ Malta. Dawn l-għarfien huma kruċjali hekk kif niffaċċjaw sfidi klimatiċi globali u bidliet teknoloġiċi trasformattivi li jfasslu mill-ġdid l-istrutturi ekonomiċi u tas-soċjetà.

Id-dgħufijiet ta’ Malta fl-innovazzjoni jinkludu appoġġ insuffiċjenti għar-riċerka u l-iżvilupp kemm mis-settur tal-gvern kif ukoll dak privat, flimkien ma’ ħtieġa għal inizjattivi edukattivi msaħħa dwar is-sinifikat tal-innovazzjoni. Id-dejta tat-Tabella ta’ Valutazzjoni tiżvela xejriet li jikkonċernaw, bħal tnaqqis sinifikanti fit-tul fl-appoġġ u l-finanzjament għall-innovazzjoni, bil-prestazzjoni tal-innovazzjoni tal-SMEs Maltin niżlet aktar minn 70% dan l-aħħar, issa għal 57% biss tal-medja tal-UE.

Biex jiġu miġġielda dawn ix-xejriet, huwa essenzjali sforz impenjat mill-partijiet interessati kollha, inkluż l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT). Bħala l-Uffiċjal tal-Komunità tal-EIT f’Malta, jiena nixhed il-benefiċċji tanġibbli mill-inizjattivi tagħna, li appoġġaw aktar minn 170 innovatur lokali u għenu finanzjarjament aktar minn 20 impriża ġdida. Il-Komunitajiet ta’ Għarfien u Innovazzjoni tagħna (KICs), li jiffokaw fuq setturi bħall-Klima u l-Mobilità Urbana, jikkollaboraw b’mod attiv ma’ entitajiet lokali bħall-MCAST u l-Fondazzjoni Project Agele biex irawmu approċċ nazzjonali u kollaborattiv għall-innovazzjoni.

Fl-aħħar mill-aħħar, l-avvanz kontinwu ta’ Malta fl-innovazzjoni huwa kruċjali għall-prosperità futura tagħna. Billi ngħaqqdu l-isforzi tagħna, nistgħu nisfruttaw il-potenzjal sħiħ ta’ innovazzjoni ta’ Malta, bil-Komunità tal-EIT f’Malta ddedikata biex tħaffef dan il-progress.

Dwar l-EIT Community RIS Hub

L-avvanz tal-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni f’Malta huwa kruċjali għall-iżvilupp sostenibbli tan-nazzjon u l-kompetittività globali. Bħala pajjiż, gżira żgħira, Malta tiffaċċja l-isfida ta’ riżorsi naturali limitati, li jagħmlu l-innovazzjoni mutur ewlieni għat-tkabbir ekonomiku. Billi tinvesti fl-innovazzjoni, Malta tista’ tiddiversifika l-ekonomija tagħha, tnaqqas id-dipendenza fuq setturi tradizzjonali, u toħloq ekonomija bbażata fuq l-għarfien li tirnexxi fuq il-kreattività u l-avvanzi teknoloġiċi. It-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni f’Malta se jattira investiment barrani, trawwem l-intraprenditorija, u jinħoloq ambjent li jwassal għal startups. Dan, imbagħad, jista’ jwassal għall-ħolqien ta’ impjiegi, standards ta’ għajxien ogħla, u opportunitajiet akbar għall-forza tax-xogħol lokali. L-innovazzjoni hija wkoll kruċjali biex jiġu indirizzati l-isfidi globali, bħat-tibdil fil-klima u l-kura tas-saħħa, u l-parteċipazzjoni attiva ta’ Malta fir-riċerka u l-iżvilupp avvanzat tista’ tikkontribwixxi għal soluzzjonijiet globali.

L-EIT jinkludi diversi Komunitajiet ta’ Għarfien u Innovazzjoni (KICs), inklużi EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT Innoenergy, EIT Manufacturing, EIT RawMaterials, EIT Urban Mobility, EIT Culture and Creativity, kull wieħed jikkontribwixxi għall-avvanzi speċifiċi għas-settur ta’ Malta u Smart. Strateġija ta’ Speċjalizzazzjoni. Iċ-ċentru mhux biss jiżgura r-rappreżentanza tal-KICs kollha iżda jippromwovi wkoll il-parteċipazzjoni attiva fost il-partijiet interessati Maltin fl-attivitajiet estensivi tal-EIT. Billi joffri għarfien dwar diversi inizjattivi u riżorsi disponibbli permezz tan-netwerk tal-EIT, iċ-ċentru jappoġġa firxa wiesgħa ta’ benefiċjarji minn innovaturi individwali sa organizzazzjonijiet kbar.

Il-hub jopera minn Business Labs Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9037, Malta.

Fuq il-paġna tagħna LinkedIn EIT Community RIS Hub Malta, aħna nippubblikaw dik li hija meqjusa bħala l-aktar għażla rilevanti tal-bosta opportunitajiet offruti mill-EIT Knowledge Innovation Communities, fil-kuntest ta’ Malta.

“Bħala l-ECO għal Malta, nimmira li nrawwem it-tkabbir fl-ekosistema nazzjonali tal-innovazzjoni billi nservi b’mod tanġibbli lill-komunità tal-innovazzjoni fuq il-post u naġixxi bħala faċilitatur dinamiku fost il-gvern lokali, il-komunità tal-innovazzjoni ta’ Malta, u l-Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni tal-EIT (KICs). Se niffoka fuq it-trawwim tal-kollaborazzjoni u t-tnaqqis tal-ostakli amministrattivi biex niffaċilita approċċ aktar orjentat lejn l-azzjoni għall-innovazzjoni f’Malta. Naħdem mill-qrib mal-korpi tal-gvern lokali, se nappoġġja u naċċellera l-proċess ta ‘innovazzjoni, niżgura skambju bla xkiel ta’ ideat, riżorsi, u l-aħjar prattiki. L-għan tiegħi huwa li nisfrutta l-potenzjal sħiħ tal-innovaturi, l-imprendituri, u r-riċerkaturi ta’ Malta, biex fl-aħħar mill-aħħar nippożizzjona lil Malta pass ‘il quddiem fit-tabella ta’ valutazzjoni tal-innovazzjoni. Ninsab disponibli għal aktar diskussjonijiet dwar sforzi kollaborattivi biex nissimplifikaw, intejbu, u nagħmlu l-ekosistema tal-innovazzjoni f’Malta aktar effiċjenti u ta’ impatt.”

DIANA MICELI, EIT COMMUNITY OFFICER MALTA

EIT Finanzjament u Vlijaġġ

Malta rċeviet total ta’ EUR 1.38 miljun f’għotjiet tal-EIT fl-2022. Dan l-ammont huwa EUR 0.74 miljun ogħla mill-finanzjament li rċeviet fl-2021 u kien dirett lejn organizzazzjonijiet Maltin permezz ta’ tliet Komunitajiet ta’ Għarfien u Innovazzjoni tal-EIT. L-akbar sehem fl-2022 (EUR 1.18 miljun) kien iddedikat għal attivitajiet relatati mal-edukazzjoni għolja. Il-finanzjament kien jinkludi EUR 0.19 miljun biex jappoġġjaw lill-SMEs Maltin taħt l-EIT Food. Biex tkompli tavvanza l-preżenza fuq il-post f’Malta, l-EIT Community RIS Hub Malta ġie mwaqqaf fl-1 Q1 2024 taħt it-tmexxija tal-EIT Community Officer Diana Miceli.

O EIT Community Officer-u

Diana Miceli
EIT Community Officer Malta

Diana Miceli hija l-Uffiċjal tal-Komunità tal-EIT għal Malta, fejn tisfrutta aktar minn 16-il sena esperjenza fil-ġestjoni ta’ proġetti u programmi ta’ finanzjament tal-UE biex ittejjeb il-komunità tal-innovazzjoni ta’ Malta. Il-karriera tagħha kienet ikkaratterizzata minn rwoli sinifikanti fil-ġestjoni u l-implimentazzjoni ta’ proġetti diversi, partikolarment fi ħdan il-programmi ERASMUS+ u HORIZON u inizjattivi oħra tal-UE. Edukati bi Grad Assoċjat fil-Management mill-Università Ewropea f’Montreux, B.A. (Hons) fl-Istudji Ewropej, u Master of Arts fl-Azzjoni Umanitarja mill-Università ta’ Malta, Miceli hija wkoll prattikant ċertifikat ta’ PRINCE2. Fir-rwol attwali tagħha, hija tmexxi b’mod strateġiku proġetti ta’ innovazzjoni lokali lejn impenn u kollaborazzjoni Ewropej, billi tuża l-fehim profond tagħha tal-ġestjoni tal-proġetti, il-mekkaniżmi ta’ finanzjament, u l-involviment tal-partijiet interessati biex trawwem l-iżvilupp sostenibbli u l-innovazzjoni madwar Malta u lil hinn.

Contact Details

Opportunitajiet li ġejjin

Ibqa' aġġornat/a bl-aħħar opportunitajiet relatati mal-ekosistema tal-innovazzjoni ta’ Malta u l-attivitajiet tal-EIT Community RIS Hub.

Malta Maritime Summit

Malta Maritime Summit

The fourth edition of the Malta Maritime Summit, themed "The Voice of the Industry," will take place from October 7-11, 2024, featuring discussions on autonomous shipping, pollution, blockchain, and more.
Digitalise your Business

Digitalise your Business

This incentive offers non-repayable grants to help enterprises digitalize their operations, enhancing resilience, efficiency, productivity, and customer experience through new digital capabilities and processes in areas like product design, procurement, supply chain, and after-sales.
Scroll to Top