EIT Community RIS Hub Montenegro

Aktiviranje inovacionih kapaciteta u Crnoj Gori

Inovacioni ekosistem u Crnoj Gori se ubrzano razvija od 2016. godine kada je donijet prvi pravni i strateški okvir. Uspostavljaju se institucije, osmišljene su brojne šeme podrške, u toku je usmjeravanje ka prioritetima kroz pametnu specijalizaciju – čime se doprinosi povećanju dinamike usvajanja tehnologija i razvoja inovacija u crnogorskim kompanijama. Zemlja je inovator u nastajanju, prema kategorizaciji EIS-a. Barijere koje su prepoznate za regionalni ekosistem uključuju nedostatak investicionih strategija i povezanosti industrijske politike sa usvajanjem diverzifikovanih tehnologija i razvojem inovacija, labave veze u okviru trougla znanja (obrazovanje, istraživanje i poslovanje), nedostatak organizacionih sposobnosti za razvoj inovacija, nerazvijene ljudske resurse posebno u pojedinim tematskim oblastima, nedovoljno lokalizovan pristup u razvoju inovacija kojim bi se i javni sektor intenzivnije uključivao u kolaboracije.

Napori domaćih aktera u razvoju sistema visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija značajno su osnaženi kroz međunarodnu saradnju, posebno u okviru programa EU (Horizont Evropa, Erasmus+, Kreativna Evropa, InterReg). Sinhronizovanim radom na nacionalnom i multinacionalnom nivou, kao što je slučaj sa inicijativama Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju, članovi inovacionog ekosistema iz Crne Gore mogu da unaprijede kapacitete, vještine svoje radne snage, usvajanje EU standarda i pristup evropskim tržištima. Na taj način zemlja unapređuje svoju konkurentnost i socio-ekonomsku održivost i postaje mjesto gdje se njeguju talenti i dobijaju mogućnosti za globalno poslovanje. 

O EIT Community RIS Habu

Uspostavljanjem EIT Community RIS Haba želimo da podstaknemo razvoj inovacija u Crnoj Gori u širem, evropskom kontekstu. Pružamo centralizovanu platformu za lokalne talente i preduzetnike kako bismo olakšali pristup različitim mogućnostima koje nudi EIT zajednica u oblastima obrazovanja, poslovnog razvoja i inovacija. Hab takođe ima za cilj unapređenje veza između institucija u zemlji i EIT KIC-a.

Osnovni cilj EIT Community RIS Haba je jačanje saradnje između kompanija, obrazovnih i naučnih institucija u evropskom kontekstu, čime se doprinosi unapređenju inovacionih sposobnosti u zemlji i pristupu evropskim tržištima.

EIT se sastoji od devet zajednica znanja i inovacija: EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT Innoenergy, EIT Manufacturing, EIT RawMaterials, EIT Urban Mobility, EIT Culture and Creativity. Hab će predstavljati sve EIT zajednice znanja i inovacija (EIT KIC-s) i nastojaće da podstakne učešće crnogorskih partnera i korisnika u aktivnostima EIT-a. Služeći kao centralni izvor informacija za inovacionu zajednicu u Crnoj Gori, hab će pružiti uvid u različite usluge i mogućnosti koje EIT zajednica nudi zemljama Zapadnog Balkana, članicama EU i svim pridruženim zemljama programa Horizont Evropa.

Podrška koju EIT zajednica nudi je bogata i dinamična i uključuje studijske programe, obuke, kurseve i bootcampove, takmičenja za finansijsku i nefinansijsku podršku, umrežavanje, povezivanje univerziteta sa privredom, rad na saradničkim projektima, podršku, mentorstvo i validaciju u procesu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, stručnu podršku državnim institucijama u izradi politika, rizična ulaganja i druge aktivnosti. Podstičući lokalizovani pristup u razvoju inovacija, šeme saradnje EIT-a integrišu gradove u pokretanje inovacija doprinoseći udobnijim i pogodnijim naseljima, smanjujući njihov negativan uticaj na životnu sredinu.

Ova podrška je dostupna širokom spektru korisnika, od individualnih inovatora i preduzetnika, preko istraživača na postdiplomskim studijama, univerziteta i naučnoistraživačkih instituta, do startapova, kompanija, predstavnika privreda zemalja prisutnih u EIT ekosistemu, proizvođača i farmera, organizacija i državnih i lokalnih institucija.

Sadašnja kancelarija Haba je na Univerzitetu Crne Gore (zgrada Rektorata), dok se očekuje da će njegova dugoročna pozicija biti u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore.

Na našoj LinkedIn stranici EIT Community RIS Hub Montenegro, objavljujemo ono što se smatra najrelevantnijim izborom od brojnih mogućnosti koje EIT nudi državama članicama EU i zemljama pridruženim Horizon Europe, u kontekstu Crne Gore.

„Identifikovanjem pravih mogućnosti za inovativne i istraživačko-preduzetničke talente i inovativne kompanije iz Crne Gore, EIT Community Hub će služiti kao pristupna tačka tržištu inovacija EIT-a u devet tematskih oblasti. Hub će takođe promovisati programe razvoja vještina iz EIT Online Campusa, s obzirom na ranu fazu inovacionog ekosistema i potrebu za usvajanjem savremenih vještina na različitim nivoima. Konačno, Hub će djelovati na podsticanje saradnje između EIT zajednice i institucija u Crnoj Gori kako bi se postigla sinergija različitih politika i instrumenata usmjerenih na razvoj inovacija.”

BRANKA ZIZIC, EIT COMMUNITY OFFICER MONTENEGRO

Branka Zizic, EIT Community Officer Montenegro

EIT Funding & Impact

U 2022. godini kroz EIT programe su stvorena 2 crnogorska startap preduzeća. Iste godine, 116 stanovnika Crne Gore je učestvovalo u EIT programima obrazovanja i obuke. U EIT Zajednici znanja i inovacija učestvovale su dvije jedinstvene partnerske organizacije iz Crne Gore. Brojke pokazuju značajan prostor za unapređenje saradnje pojedinaca i organizacija iz Crne Gore sa EIT-om.

O EIT Community Officer-u

gđa Branka Zizic
EIT Community Officer Crna Gora

Branka Žižić se u dosadašnjoj karijeri bavila razvojem politika i instrumenata podrške u oblasti nauke i inovacija, visoko pozicionirajući principe uključivanja zajednice. Bila je prvi generalni direktor u Vladi Crne Gore za oblast inovacija. Ima veliko iskustvo u vezi sa programima EU koji su usmjereni na visoko obrazovanje, nauku i inovacije i odličan kapacitet umrežavanja sa lokalnim, regionalnim i evropskim akterima inovacionog ekosistema. U ulozi službenika EIT zajednice, Branka predvodi napore da se identifikuju skriveni inovacioni potencijali i podrži njihov rast na evropskom nivou.

Kontakt detalji

Upcoming Opportunities

Stay updated with the latest opportunities related to Montenegro's innovation ecosystem and the activities of the EIT Community RIS Hub.

eit-ris-hub-montenegro

The Official Launch of the EIT Community RIS Hub Montenegro

Join us for the opening event of the EIT Community RIS Hub in Montenegro and find out about European Institute of Innovation and Technology!
Scroll to Top